ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ INSB.

Ως Επιθεωρητής του εξουσιοδοτημένου Νηογνώμονα INSB, από την Ελληνική Σημαία, μπορούμε να παρέχουμε οποιαδήποτε υπηρεσία προκειμένου το σκάφος να εκδώσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την κατηγορία των πλόων του, είτε ως σκάφος που φέρει την Ελληνική σημαία είτε ως σκάφος ευρωπαϊκής σημαίας, που εκτελεί πλόες σε ελληνικά ύδατα και εφοδιάζεται με ΠΕΞΕΠΑ.

ΤΥΠΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ INSB ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ:

  • Επαγγελματικά τουριστικά πλοία (υπαγόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 917/79, που μεταφέρουν μέχρι):

  • 12 επιβάτες για κατηγορίες πλόων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV

  • 25 επιβάτες για κατηγορίες πλόων ΙΙ, ΙΙΙ, IV, εφόσον είναι μεταλλικά κάτω των 24 μέτρων

  • 25 επιβάτες ανεξαρτήτων πλόων, είναι ξύλινα ή πλαστικά και δεν εμπίπτουν στους κανονισμούς που αφορούν ταχύπλοα σκάφη (RES.MSC.36(63)); ή τα Δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη (Res. Α.373(Χ)).

  • Καταδυτικά σκάφη ολικού μήκους από 10 μέχρι 24 μέτρα.

  • Φορτηγά – Ρυμουλκά – Φορτηγίδες: Πλόων Εσωτερικού ανεξαρτήτου χωρητικότητας ή/ και εκτελούντα Διεθνείς πλόες με χωρητικότητα κάτω των 500 μονάδων χωρητικότητας ΚΟΧ ή χωρητικότητα κάτω από 500 GT.

  • Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού, τα οποία μεταφέρουν άνω των 12 επιβατών και δεν υπάγονται στις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2009/45/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EUROSOLAS).

  • Αλιευτικά μήκους σύμφωνα με ΔΣΓΦ μέχρι 24 μέτρα.

  • Ιδιωτικά τουριστικά πλοία αναψυχήςπου μεταφέρουν μέχρι 25 επιβάτες (Π.Δ. 917/79).

  • Μικρά επαγγελματικά σκάφη (Π.Δ. 270/88), μήκους μεταξύ 6 και 15 μέτρων που μεταφέρουν μέχρι 49 επιβάτες εντός και πέριξ λιμένων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

Η εταιρεία μας συνεργάζεται για την έκδοση πιστοποιητικών σε θέματα ISO & CE με την LIBERO HELLENIC SERVICE αλλά και οποιονδήποτε άλλο οργανισμό επιλέξετε

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ