ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Εκπόνηση και παρακολούθηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (π.χ. ISO 9001, 14001, 45001 κ.α.) προκειμένου να εκδοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αρμόδιο οργανισμό επιλογή σας.

  • Σύνταξη τεχνικών φακέλων για την έκδοση πιστοποιητικών CE προκειμένου να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό από αρμόδιο οργανισμό επιλογή σας.

  • Διαδικασίες αναγνώρισης επιβατηγών πλοίων με την Ελληνική σημαία.

  • Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία και βιομηχανικές και μη εταιρείες.

  • Διαδικασίες έκδοσης εγγράφων Εθνικότητας από τα Νηολόγια.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

Η εταιρεία μας συνεργάζεται για την έκδοση πιστοποιητικών σε θέματα ISO & CE με την LIBERO HELLENIC SERVICE αλλά και οποιονδήποτε άλλο οργανισμό επιλέξετε

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ