ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και την σχεδίαση νέων κατασκευών και μετασκευών καλύπτοντας ένα ευρύ κατάλογο τύπων πλοίων όπως : σκάφη αναψυχής, τουριστικά επαγγελματικά, επιβατηγά – οχηματαγωγά, φορτηγά, αλιευτικά κλ.π. για οποιαδήποτε σημαία απαιτηθεί ή κατηγορία πλόων.

Σημαντική εμπειρία διατίθεται στην μελέτη και σχεδίαση: σε σκάφη αναψυχής, επιβατηγά τουριστικά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε διάφορα σχέδια και μελέτες που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε:

  • Σχέδια όπως : Γενικών Διατάξεων, Γραμμών, Κατασκευαστικά, Σωληνουργικά, Μονώσεων, Εξοπλισμού κλ.π.

  • Ναυπηγικές Μελέτες όπως: Άθικτης ευστάθειας, Ευστάθειας έναντι βλάβης, Αντοχής, Γραμμής Φόρτωσης , Καταμέτρησης (Ελληνική, Διεθνή και Suez), θέρμανσης, ψύξης κ.λπ.

  • Εγχειρίδια όπως : Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης από Πετρέλαιο, Αποτριμμάτων, Πυρασφαλείας, Σωστικών, Ερματισμού κ.λπ. για Νέες Κατασκευές – Μετασκευές – Αναβαθμίσεις  σε υφιστάμενους και επικείμενους κανονισμούς IMO – SOLAS – MARPOL – DIRECTIVE – Υποβολή για έγκριση σε Κλάση ή Σημαία.

  • Εκπόνηση / Επιθεώρηση και Παρακολούθηση I.S.M., ISPS Code και ISO σε εταιρείες και πλοία. Εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι για ανανέωση πιστοποιητικών από την Σημαία ή τον Νηογνώμονα. Υποστήριξη για την αποκατάσταση «Μη Συμμορφώσεων».

  • Σχεδίαση Μελέτη Εγκατάσταση συστήματος θαλασσίου έρματος.

  • Σχεδίαση Μελέτη Εγκατάσταση συστημάτων αποθείωσης πετρελαίου

  • Σχεδίαση – Μελέτη – Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού πρόσδεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου καναλιού του Παναμά.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

Η εταιρεία μας συνεργάζεται για την έκδοση πιστοποιητικών σε θέματα ISO & CE με την LIBERO HELLENIC SERVICE αλλά και οποιονδήποτε άλλο οργανισμό επιλέξετε

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ