Οι υπηρεσίες μας

Μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία σας με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ INSB.

Ως Επιθεωρητής του εξουσιοδοτημένου Νηογνώμονα INSB, από την Ελληνική Σημαία, μπορούμε να παρέχουμε οποιαδήποτε υπηρεσία προκειμένου το σκάφος να εκδώσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την κατηγορία των πλόων του, είτε ως σκάφος που φέρει την Ελληνική σημαία είτε ως σκάφος ευρωπαϊκής σημαίας, που εκτελεί πλόες σε ελληνικά ύδατα και εφοδιάζεται με ΠΕΞΕΠΑ.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΤΥΠΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ INSB ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ:

 • Επαγγελματικά τουριστικά πλοία (υπαγόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 917/79, που μεταφέρουν μέχρι):

 • 12 επιβάτες για κατηγορίες πλόων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV

 • 25 επιβάτες για κατηγορίες πλόων ΙΙ, ΙΙΙ, IV, εφόσον είναι μεταλλικά κάτω των 24 μέτρων

 • 25 επιβάτες ανεξαρτήτων πλόων, είναι ξύλινα ή πλαστικά και δεν εμπίπτουν στους κανονισμούς που αφορούν ταχύπλοα σκάφη (RES.MSC.36(63)); ή τα Δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη (Res. Α.373(Χ)).

 • Καταδυτικά σκάφη ολικού μήκους από 10 μέχρι 24 μέτρα.

 • Φορτηγά – Ρυμουλκά – Φορτηγίδες: Πλόων Εσωτερικού ανεξαρτήτου χωρητικότητας ή/ και εκτελούντα Διεθνείς πλόες με χωρητικότητα κάτω των 500 μονάδων χωρητικότητας ΚΟΧ ή χωρητικότητα κάτω από 500 GT.

 • Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού, τα οποία μεταφέρουν άνω των 12 επιβατών και δεν υπάγονται στις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2009/45/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EUROSOLAS).

 • Αλιευτικά μήκους σύμφωνα με ΔΣΓΦ μέχρι 24 μέτρα.

 • Ιδιωτικά τουριστικά πλοία αναψυχήςπου μεταφέρουν μέχρι 25 επιβάτες (Π.Δ. 917/79).

 • Μικρά επαγγελματικά σκάφη (Π.Δ. 270/88), μήκους μεταξύ 6 και 15 μέτρων που μεταφέρουν μέχρι 49 επιβάτες εντός και πέριξ λιμένων.

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και την σχεδίαση νέων κατασκευών και μετασκευών καλύπτοντας ένα ευρύ κατάλογο τύπων πλοίων όπως : σκάφη αναψυχής, τουριστικά επαγγελματικά, επιβατηγά – οχηματαγωγά, φορτηγά, αλιευτικά κλ.π. για οποιαδήποτε σημαία απαιτηθεί ή κατηγορία πλόων.

Σημαντική εμπειρία διατίθεται στην μελέτη και σχεδίαση: σε σκάφη αναψυχής, επιβατηγά τουριστικά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε διάφορα σχέδια και μελέτες που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε:

 • Σχέδια όπως : Γενικών Διατάξεων, Γραμμών, Κατασκευαστικά, Σωληνουργικά, Μονώσεων, Εξοπλισμού κλ.π.

 • Ναυπηγικές Μελέτες όπως: Άθικτης ευστάθειας, Ευστάθειας έναντι βλάβης, Αντοχής, Γραμμής Φόρτωσης , Καταμέτρησης (Ελληνική, Διεθνή και Suez), θέρμανσης, ψύξης κ.λπ.

 • Εγχειρίδια όπως : Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης από Πετρέλαιο, Αποτριμμάτων, Πυρασφαλείας, Σωστικών, Ερματισμού κ.λπ. για Νέες Κατασκευές – Μετασκευές – Αναβαθμίσεις  σε υφιστάμενους και επικείμενους κανονισμούς IMO – SOLAS – MARPOL – DIRECTIVE – Υποβολή για έγκριση σε Κλάση ή Σημαία.

 • Εκπόνηση / Επιθεώρηση και Παρακολούθηση I.S.M., ISPS Code και ISO σε εταιρείες και πλοία. Εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι για ανανέωση πιστοποιητικών από την Σημαία ή τον Νηογνώμονα. Υποστήριξη για την αποκατάσταση «Μη Συμμορφώσεων».

 • Σχεδίαση Μελέτη Εγκατάσταση συστήματος θαλασσίου έρματος.

 • Σχεδίαση Μελέτη Εγκατάσταση συστημάτων αποθείωσης πετρελαίου

 • Σχεδίαση – Μελέτη – Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού πρόσδεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου καναλιού του Παναμά.

EΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΑΣΤΡΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Ως έμπειροι επιθεωρητές είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε σχεδόν κάθε είδους επιθεωρήσεις στα πλοία και τα μηχανήματα ή τον εξοπλισμό τους για λογαριασμό του πλοιοκτήτη.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Επιθεώρηση κατάστασης πλοίου

 • Επιθεώρηση μετά από βλάβες & επισκευές

 • Έλεγχος βάρους του σκάφους

 • Επιθεωρήσεις προαγοράς πλοίου

 • Επιθεωρήσεις πριν και κατά το πέρας της ναύλωσης

 • Επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρχων λιμένα

 • Επιθεωρήσεις Σκάφους για Συμμόρφωση με απαιτήσεις SOLAS & Σημαίας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Project Management Service

 • Τεχνοοικονομικές μελέτες και εκτίμηση κόστους για νέες κατασκευές ή μετασκευές

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Εκπόνηση και παρακολούθηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (π.χ. ISO 9001, 14001, 45001 κ.α.) προκειμένου να εκδοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αρμόδιο οργανισμό επιλογή σας.

 • Σύνταξη τεχνικών φακέλων για την έκδοση πιστοποιητικών CE προκειμένου να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό από αρμόδιο οργανισμό επιλογή σας.

 • Διαδικασίες αναγνώρισης επιβατηγών πλοίων με την Ελληνική σημαία.

 • Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία και βιομηχανικές και μη εταιρείες.

 • Διαδικασίες έκδοσης εγγράφων Εθνικότητας από τα Νηολόγια.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

Η εταιρεία μας συνεργάζεται για την έκδοση πιστοποιητικών σε θέματα ISO & CE με την LIBERO HELLENIC SERVICE αλλά και οποιονδήποτε άλλο οργανισμό επιλέξετε

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ